Täydennyskoulutus

Opiskelijoille tehdään opiskelun henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus.

Lääkehoidon koulutus yhteistyössä Mediecon kanssa. LOVe- verkkokoulutus materiaali on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle; asiakkaille, yrityksille ja yhteisölle. Mahdollisuus saattaa voimaan lääkeluvat suorittamalla LOVe -tentti. 

Koulutuksiin hakeminen

Alkaviin työvoimapoliittisiin koulutuksiin voit hakea Työminis- teriön verkkopalvelun kautta http://koulutukset.mol.fi.

Hoiva-alan koulutuspalvelut  •   Aatenkatu 9  •  96190 Rovaniemi  •  puh. 050 329 0935  •  aira.peiponen@hotmail.com

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com