Räätälöidyt koulutukset ja ihmisläheinen ote opettamiseen takaavat onnistuneen oppimiselämyksen.

Koulutuksella parannetaan opiskelijan ryhmäaktiviteetteja ja työnsaantimahdollisuuksia. Valmennus on yksilöllistä, räätälöityä sekä kokonaisvaltaista ohjausta... 

Työnhakuvalmennus

Työnhakija saa tietoa oman osaamisensa tasosta ja kehittämistarpeistaan sekä henkilökohtaisista tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan kehittää resurssejaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja on löytänyt sopivan koulutus- tai työpaikan tai hänellä on selkeä käsitys siitä, miltä alalta hän etsii työ- tai koulutuspaikkaa... 

Uravalmennus

Terveys- ja sosiaalialan koulutukset mm. lääkehoidon koulutukset ja lääkelupien voimaansaattaminen yhteistyössä...

Täydennyskoulutus

  • Ensiapu I

  • Ensiapu II

  • Hygieniapassi

  • Atk @-ajokortti

  • Atk A-ajokortti

 

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuus- tilanteissa...

Korttikoulutukset

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

Hoiva-alan koulutuspalvelut  •   Aatenkatu 9  •  96190 Rovaniemi  •  puh. 050 329 0935  •  aira.peiponen@hotmail.com